Daňové přiznání FO

Do 1. dubna 2014 je povinen podat daňové přiznání:

  • každý, jehož roční příjmy zdanitelné daní z příjmů fyzických osob přesáhly v roce 2013 částku 15 000,-- Kč
  • poplatník s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků v případě, že jeho jiné příjmy v roce 2013 jsou vyšší než 6 000,-- Kč
  • poplatník, který měl pouze příjmy ze závislé činnosti, u kterých byla sražena záloha na daň zaměstnavatelem, současně od více plátců

Osoba podávající daňové přiznání může své výdaje uplatnit jedním ze dvou způsobů - buď procentem z příjmů, nebo na základě vedené daňové evidence.

Novinkou roku 2013 je tzv. solidární zvýšení daně. V tomto případě se jedná o poplatníky, u kterých přesáhl celkový základ daně 48násobek průměrné mzdy, což v roce 2013 představuje 1 242 432,-- Kč, jako součet všech dílčích základů daně nebo dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jedná se tedy o poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, u kterých alespoň v jednom měsíci překročila mzda 4násobek průměrné mzdy, tedy částku 103 536,-- Kč. V tomto případě nemůže mzdová účtárna provést roční zúčtování daně a zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání.

Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin, pomohu Vám konzolidovat podklady a připravit daňové přiznání fyzických osob pro finanční úřad, a také vyplnit související přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.