Solidární zvýšení daně

21.01.2014 13:20

Novinkou roku 2013 je tzv. solidární zvýšení daně. V tomto případě se jedná o poplatníky, u kterých přesáhl celkový základ daně 48násobek průměrné mzdy, což v roce 2013 představuje 1 242 432,-- Kč, jako součet všech dílčích základů daně nebo dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jedná se tedy o poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, u kterých alespoň v jednom měsíci překročila mzda 4násobek průměrné mzdy, tedy částku 103 536,-- Kč. V tomto případě nemůže mzdová účtárna provést roční zúčtování daně a zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání.

Zpět