Zpracování mezd

Nabízím komplexní spektrum služeb souvisejících se zpracováním mzdové a personální agendy.

Standardně používám osvědčený software pro kompletní zpracování mzdových agend, OKmzdy společnosti OKsystem, s.r.o. Praha 4. V případně potřeby klienta mohu použít jiný požadovaný software dle dohody.

Cena je stanovena individuálně na základě rozsahu požadovaných služeb a počtu zaměstnanců.

Měsíční zpracování mzdové agendy

 • Měsíční zpracování mzdových náležitostí firmy v souladu s platnými právními předpisy a při dodržení běžných požadavků odběratele (organizační členění apod.)
 • Provádění srážek z mezd zaměstnanců (spoření a půjčky, výživné a ostatní přednostní a nepřednostní pohledávky, stravné, životní pojištění, penzijní připojištění).
 • Výpočet a srážka zdravotního a sociálního pojistného.
 • Výpočet a srážka zálohy na daň z příjmu.
 • Výpočet a likvidace náhrad za pracovní neschopnost.
 • Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců k důchodovému a zdravotnímu pojištění.
 • Zpracování celkové rekapitulace mezd pro potřeby finanční účtárny.
 • Zpracování zápočtových listů zaměstnanců a potvrzení o příjmu pro účely sociálních dávek a úvěrů.

Sestavy

V rámci měsíčního zpracování mezd poskytuji tyto standardní sestavy:

 • přehled SP za zaměstnance
 • přehled SP za organizaci
 • přehled ZP za zaměstnance
 • přehled ZP za organizaci
 • hromadné příkazy k úhradě
 • výplatní lístky
 • výplatní listina s výčetkou
 • kontrolní seznam příkazů k úhradě
 • přehled náhrad za pracovní neschopnost
 • přehled srážek
 • rekapitulace mezd pro finanční účtárnu dle požadavku odběratele (členění na střediska, útvary)
 • v případě výplaty záloh, výplatní listina záloh (řádných, mimořádných)

Služby poskytované v průběhu a po skončení zdaňovacího období

 • Zpracování a odesílání ELDP pro účely sociálního zabezpečení.
 • Provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob a z funkčních požitků.
 • Zpracování příslušných finančních a statistických výkazů.
 • Spolupráce a kontakt se státní správou (PSSZ, ÚP, ZP, FÚ apod.), včetně příprav podkladů ke kontrolám a účasti na nich.

Služby v rámci personální agendy

 • Vypracování pracovních smluv jednotlivých zaměstnanců.
 • Vedení osobní agendy zaměstnanců.

Další služby zde neuvedené je možné dodávat na žádost klienta.